Turgutreis Mah. Demokrasi Cad. No:249 Sultanbeyli / İSTANBUL
0216 527 74 74
info@avkyangin.com.tr

Aerosol Söndürme Sistemleri

İstanbul ve Türkiye Geneli Yangın Söndürme Cihaz Satış, Dolum ve Periyodik Bakımları

Aerosol; 10 mikrondan küçük katı taneciklerin gaz içinde yayılma olayına aerosol denir. Aerosol katısı hedef bölgeye tetikleyiciler yardımıyla inert bir gaz ile dağıtılır. Bu dağılma işleminden sonra katı partikülleri hızla hedefleri ile süratle etkileşime girerler.

AVK Yangın aerosol katısı potasyum esaslıdır. Potasyum yapısı itibariyle bir alkali metaldir ve oldukça iyonik yani bileşik oluşturma isteği fazla olan bir elementtir.

Potasyum; deniz suyunda 0,380 g/kg oranında bulunan, insan sağlığına zararsız bir elementtir. Her insan başta sinir siteminin ihtiyacı olmak üzere her gün 3,5 mg potasyuma ihtiyaç duyar.

Aerosol, potasyum esaslı olduğu için; toksik ve iletken olmayan oksijen bağlamayan ve ozon tabakasına zarar vermeyen, küresel ısınma etkisi ve karbon ayak izi bırakmayan bir malzemedir.

Genel olarak yangın, O, H, OH radikallerinin zincirleme reaksiyonları sonucu ortaya çıkar. Aerosolün birinci adımında inert gazlar (N2, H2O, CO2) mikro boyutlarda başta K2CO3 içeren partiküller ortaya çıkarır. Aerosolün ikinci adımında ise söndürme işlemi başlamıştır, ortaya çıkan potasyumun çeşitli formasyonları hızla K2CO3’ten ayrılarak daha iyonik ve bileşik oluşturma isteğinde oldukları yangın radikalleriyle ( C, H, OH ) kararlı bileşikler (KOH vb.) oluştururlar ve yangın oksijeni boğmadan söndürülür.

Neden Aerosol ?

Aerosol; yapı itibariyle çevreye zararsız katı parçacıklar (aerosol) ihtiva eder. Bu aerosol, tetikleyici olan durumlarda içindeki potasyum yardımıyla yangın radikallerini ( C, CO, OH) bağlayarak yanmayı engeller.

Öyle ki;  Yangın söndürme sırasında mevcut söndürücüler oksijen boğma yöntemiyle söndürme yapmaktadır. Aerosol, yapısı itibariyle oksijene dokunmadan diğer bileşenleri engelleyerek yangını söndürür.

Ülkemizde gelişmekte olan çevre bilincinin de etkisiyle, çevre yönetmelikleri ve standartları, firmaların her durumda çevreye zararı en az olan malzemelerin kullanımını desteklemektedir. Aerosollü yangın söndürme sistemleri önümüzdeki yıllar içinde firmalar için zorunluluk haline gelecek ve bu sistemler bizim ülkemizde de yaygınlaşacaktır.

Aerosol yangın söndürme sistemleri, öncelikli olarak her tür CO2 ve FM200 ihtiva eden yangın sisteminin yerine daha az bir masrafla ve çok daha fazla yer ve zaman kazancıyla, bütün yangın türlerine de etkili olduğundan her tür yapıya, trafo ve pano odalarına, teknelere, motor sistemlerine kurulabilmektedir.

Aerosol Söndürme Sistemi, uygulama yapılan bölgede bulunan cihazlara zarar vermemesinin yanında, insan sağlığına zararsız ve çevre dostudur.

Aerosol Söndürme Sistemi;

  • Zehirli değildir
  • Yalıtkandır
  • Oksijeni yok etmez
  • Korozif etki yaratmaz

Aerosol ‘un özellikleri şöyledir;

  • Küresel Isınma etkisi = 0
  • Ozon Tabakasına zararı = 0
  • Atmosferde bulunma ömrü çok kısadır. (Aktif katı parçacıklar dakikada %3 oranında yok olmaktadır).

Elektrikle çalışan cihazların, çalışmaya devam etmesini engellemez.

Dünyaca kabul görmüş kuruluşlardan alınan Uluslararası Test Raporları, yukarıdaki sonuçları desteklemektedir.